Spar op til 30 % af dit energitab.

Ved korrekt valg af mekanisk akseltætning kan du reducere dit energitab i dine mekaniske akseltætninger. Anga’s tætning type BCX er designet med glideflader som tillader en forbedret smøring af tætningsspalten medførende mindre friktion imellem glidefladerne

Anga har designet den roterende glidering således man opnår en pumpe- og suge-effekt ved rotationen, hvorved der opnås en tykkere smørefilm mellem de 2 glideflader. Den øgede smørefilm mindsker friktionen i tætningsspalten, hvilket medfører et markant lavere energitab samt en længere standtid da glidefladerne ligeledes slides væsentligt mindre end tidligere. Sammenlignende forsøg har vist at man opnåede besparelser i energitabet i tætningen på op til 30 % ved at anvende BCX tætningen frem for en traditionel BC tætning. De sammenlignende tests viste en besparelse på 1675 kW ved 10 bar og at denne besparelse var næsten konstant uanset tryk.

Der blev ligeledes foretaget en måling af slidtagen på glideringene. Det viste sig at slidtagen nærmest var reduceret til 0 over 1000 timers drift. Med en standard BC tætning kunne efter 1000 timer måles end slidtage på 124 µm (0,124mm) mens man med BCX tætningen kunne måle 7,5 µm (0,0075mm) altså en reduktion med næsten 95 %!

Den mindre slidtage kan anvendes til 2 ting. Enten kan man bibeholde driftsforholdene og der igennem opnå en længere standtid for tætningen. Eller man kan øge belastningen af tætningen uden at reducere standtiden.

Ved at anvende en BCX tætning opnår du

    • Lavere energiforbrug
    • Mindre slidtage
    • Længere standtid